Shqip Deutsch English

HISTORIKU

Kosova Model është themeluar në vitin 1958.
Pas gjithë këtyre viteve ndërmarrja Kosova Model ka zgjeruar kapacitetin e prodhimit si dhe stafin profesional.

Në ndërmarrjen prodhuese Kosova Model mund ti gjeni këto produkte: Dyer,Kuzhina,Dhoma Gjumi,Komoda,Laminat,Dritare.
Stafi profesional i ndërmarrjes bënë matjen,projektimin,dizajnimin si dhe montimin të gjitha këto bëhen gratis. Kosova Model sot ka plasmanin në tregun rajonal dhe atë evropian.

   PARTNERËT

Kosova Model
Kosova Model
Kosova Model
Kosova Model
Kosova Model